W trakcie konferencji Prezydent Polskiej Fundacji Agroturystyki zabierając głos nawiązał do narodzin swojej sympatii do Narodu i Państwa Węgierskiego. Stwierdził, że chęć poznania Węgier pojawiła się we wczesnej młodości na wskutek piosenek zespołu „Omega” i „Skorpion”. Ludzie ,którzy w czasach ”Czarno –białych” komuny tworzyli tak wspaniałego rocka muszą żyć w pięknym kraju. Późniejsze wielokrotne wyjazdy turystyczne to potwierdziły nawiązałem wiele sympatycznych znajomości.
Odnosząc się do promocji turystyki to udało się w Polsce w stosunku do wielkich miast i zabytków uważam za dobrą i udaną. Natomiast jak do tej pory od trzydziesty lat, nie udało się żadnemu rządowi wypracować skutecznej promocji dla Polskiej wsi i ludycznej kultury antropogenicznej i krajoznawczo – przyrodniczej. Aby móc ukazać bogactwo tradycji kulturowej, folklorystycznej, obrzędów ludowych i wartości patriotycznych lokalnych i Polskich. Nie udało się konkretnie (ustawowo) pomóc samorządom lokalnym w zakresie promocji turystyki wiejskiej, agroturystyki , ekoturystyki, etnoturystyki. Cały czas trwa gra resortowa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbija piłeczkę lub gorący ziemniak do Ministerstwa Sportu i Turystyki i tak vice versa a przecież agroturystyka jest sercem turystyki „ pamiętajcie o ogrodach stąd wszyscy przyszliśmy” jak mówią słowa piosenki A. Osieckiej.
Na zakończenie Prezydent PFA zaproponował władzom aby została zwołana ogólnopolska konferencja agroturystyczna z udziałem samorządów lokalnych i społecznych regionalnych organizacji agroturystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich pt. ”Koła Gospodyń Wiejskich kreatorem rozwoju i promocji turystyki wiejskiej oraz agroturystyki”. Aby ratować małe pełne możliwości odprężenia oraz wypoczynku dla ludzi z miast gospodarstwa rolne ( agroturystyczne) , przed migracją z nich gospodarzy za granice i do miast. Aby nie dopuścić do sytuacji kredy wielkie gospodarstwa produkcyjne powyżej 40 h wchłoną te małe , których jest jeszcze w Polsce ponad milion i żyje w nich prawie osiem milionów ludzi. Co również spowoduje , że pojęcie tradycji i kultury oraz obrzędu Polskiej wsi pozostanie tylko na kartach historii. Wtedy również znikną Koła Gospodyń Wiejskich.

mms 20190325 165542
mms 20190325 165542
mms 20190327 094738
mms 20190327 094738
mms 20190327 094747
mms 20190327 094747
mms 20190327 094754
mms 20190327 094754

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.