W imieniu Zarządu PFA jak rok rocznie składam sympatykom fundacji oraz moim rodakom w kraju i poza jego granicami
życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020
Tradycyjnie życzę zdrowych, radosnych świat spędzanych rodzinnym gronie ale w tym roku
wyjątkowo refleksyjnie zastanówmy się wspólnie nad chorymi podziałami w naszych
rodzinach , które przekładają się na podział na poziomie całego społeczeństwa żyjącego w
Polsce. Moim życzeniem a zarazem marzeniem jest Polska dla Wszystkich co oznacza, że
moja Ojczyna jest domem dla wszystkich obywateli i jej mieszkańców bez względu na kolor
skóry, poglądy polityczne, wyznanie lub jego brak , pochodzenie oraz orientacje seksualne.
Pod warunkiem przestrzegania konstytucji oraz prawa polskiego i unijnego, kto tego nie
uszanuje ma szansę na poprawę za kratami aby po odbyciu kary miał możliwość powrotu
do społeczeństwa. Zastanówmy się wszyscy co stało się z naszym Narodem , który na
przełomie dziejów wykazał się wyjątkową tolerancją i empatią, przyjmując Naród
żydowski uciekający z pogromów południa Europy, następnie od wieków osiedlali się
prześladowani gdzie indziej Ormianie oraz Tatarzy a także ludność wyznania
Muzułmańskiego, schronienie otrzymywali prześladowani Arianie. Przykładów jest jeszcze
więcej. Pytam się dzisiaj Was. Co stało się z duszą tak wspaniałego mojego Narodu, że
dzisiaj stał się ON obcesowy a wręcz wrogi na demokratyczne, kulturowe, socjologiczne
przemiany i społeczne ewolucje bez, których nie zbudujemy ani zdrowych relacji między
obywatelskich ani demokratycznego i sprawiedliwego państwa prawa. Pomyślmy gdzie
tkwią nasze błędy i spróbujmy je naprawić dopóki nie jest za późno, antycypując dobrą
przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. Czego życzę Państwu od serca.

P R E Z Y D E N T PFA
Stanisław Jan Jarzyna

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.