AGRO-LATO - jest prawnie chronionym znakiem towarowym zastrzeżonym -prawem własności wyłącznie dla Polskiej Fundacji Agroturystyki w zakresie trzech klas towarowych 09 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety,płyty CD 16 dzienniki,czasopisma,periodyki,prospekty,książki, plakaty, kalendarze, 41 usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji i imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulinarnych,sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi wydawnicze
P1030855
P1030855

OGŁOSZENIA PŁATNE


OKAZJA
SPRZEDAM MIEJSCE POSTOJOWE
W GARAŻU PRZY UL.MEISSNERA 1/3.
TELEFON 601 213 398


Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.