Drukuj 
Pod takim tematem roboczym odbyło się w dniu 28 .10 2015 roku o godzinie 11.00 w budynku Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej spotkanie zorganizowane przez Guntera Szlagowskiego pod patronatem Ambasady  Niemieckiej . W spotkaniu  udział wzięli m.in. przedstawiciele Administracji Państwowej Pan  Marcin Karolec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska , Pan Tomasz Gałązka - Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pan dr inż. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energetyki S.A., Pan Piotr Jurkiewicz z CPHD i wielu innych zacnych, zaproszonych osób. Następnie toczyła sie dyskusja panelowa. Jako pierwszy zabrał głos Prezydent PFA Stanisław Jan Jarzyna, który wspomniał o braku rozwiązań systemowych w wprowadzaniu budownictwa pasywnego w Polsce oraz o słabym zaangażowaniu w ten temat Rządu RP jak również wspomniał o barierach i trudnościach wynikających z tego powodu już na szczeblu samorządu terytorialnego. Jednocześnie wskazał wiele możliwości do utworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla górników z nie rentowych kopalń, które i tak z czasem muszą być zamknięte. Stronę Ambasady Niemiec reprezentował pan  Matis Rem. Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Zakończyło się o godzinie 15.00.

P1040669
P1040669

P1040670
P1040670P1040672
P1040672