Drukuj 
W dniu 20 kwietnia Prezydent PFA uczestniczył wraz z lobbystą Aleksandrem Adamieckim w Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki. Prezydent w swoim wystąpieniu poparł projekt ustawy Klubu Kukiz 15: o likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Stwierdził, że w dzisiejszej dobie każda złotówka na POT jest pieniądzem zmarnowanym. POT powstał 17 lat temu jako organizacja polityczna, która tworzyła stanowiska dla swoich kolegów partyjnych nie mających wiedzy ani doświadczenia w marketingu turystycznym. Prezydent zwrócił uwagę iż w dzisiejszych czasach internetu oraz świadomości samorządów lokalnych, najlepszą promocją turystyki i agroturystyki polskiej w kraju i zagranicą są samorządy lokalne, branża turystyczna, stowarzyszenia pozarządowe. Dzisiaj wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast wraz z branżą turystyczną dają sobie doskonale radę z  promocją osobliwości turystycznych swoich miejscowości, powiatów, regionów w kraju i zagranicą. Najważniejszą rzeczą jest aby POT nie szkodził w tej promocji w kraju i poza jego granicami. Obecny swobodny przepływ ludzi, globalna dostępność komunikacyjna oraz bezpośredni dostęp do internetu i usług turystycznych jest zasługą wzrostu odwiedzających Polskę turystów, a nie  skostniałe struktury POT które kosztują podatników 40 mln rocznie. Jednocześnie w swoim wystąpieniu prezydent poparł działalność ROT oraz LOT, jako regionalnych organizacji informacji turystycznych, których działalność jest wspierana przez samorządy lokalne a którym POT w niczym nie pomaga. Lepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie środków przeznaczonych na POT w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które pochodziłyby z likwidacji POT i mogłyby wesprzeć wiele promocyjnych inicjatyw samorządowych.
.9594934-budynek-sejmu-900-600
9594934-budynek-sejmu-900-600