Polska Fundacja Agroturystyki powstała z myślą o każdym z nas i dla każdego z nas. Naszą misją jest łączyć wszystkich ludzi poprzez korzystanie z wypoczynku na wsi. Naszymi klientami są przede wszystkim mieszkańcy miast wraz z rodzinami, którzy integrują swoje rodziny dzięki gościnności i możliwości spotkania się z  mieszkańcami wsi. To łączenie się ludzi płynie przez ich potrzeby poprzez tak bardzo potrzebne ludziom z miasta odprężenie, wypoczynek oraz możliwości skorzystania z wielu markowych produktów agroturystycznych, ekologicznej zdrowej żywności  i czystego środowiska.

Chcielibyśmy polską wieś przybliżyć mieszkańcom naszego kraju i  świata pokazując to co najlepsze, najciekawsze, osobliwe i niezwykłe. Wszystkich nas łączy również tradycja tych miejsc, ich historia, kultura, obrzęd, który jest nam również mało znany a przetrwał  przez wiele pokoleń.

Posiadamy również możliwości prowadzenia zawodowej działalności  lobbingowej, która jest ukierunkowana  na wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, produkcji ekologicznej, wszelkich form agroturystyki, agrokultury, turystyki wiejskiej oraz wytwarzania i produkcji energii odnawialnej  a także  tworzenia pakietu ustaw ochronnych dla rolników  przed nadmierną  fiskalizacją   rządu.

Dlatego na siedzibę fundacji wybraliśmy stolicę naszego państwa. Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi na terenie całego kraju z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, towarzystwami, instytutami naukowymi, placówkami badawczymi a także organizacjami samorządu terytorialnego oraz  samorządami miast. Nasza kadra to wysokiej klasy fachowcy i eksperci, którzy posiadają na swoim koncie wiele osiągnięć naukowych. To profesorowie i doktoranci oraz liczni praktycy. Nasze wartości tworzą nasz wizerunek.

Jesteśmy firmą solidną, uczciwa i kompetentną. Jesteśmy przekonani, że każdy kto będzie z nami współpracował, będzie czuł się całkowicie usatysfakcjonowany a nasze aspiracje i priorytety są zbieżne z potrzebami każdego człowieka, który jest wrażliwy: na piękno przyrody, na nieszczęścia innych ludzi, na niesienie pomocy słabszym, na pokonywaniu barier oraz zwalczaniu uprzedzeń i  stereotypów. Naszą najsilniejszą strona jest  wielkie społeczne poparcie oraz fakt, że cieszymy się już tak wielkim zaufaniem, który wypływa z naszego wieloletniego doświadczenia, które  to dało podwaliny i pozwoliło nam powołać do działania Polską Fundację Agroturystyki.

Mamy głębokie przekonanie, że razem z naszymi klientami, darczyńcami, sympatykami oraz firmami współpracującymi uda się nam wytworzyć pozytywny wizerunek naszej fundacji co przekłada się również na szacunek dla każdego pracownika a stosunki pracy w naszych zespołach problemowych są partnerskie, przyjacielskie i koleżeńskie.

Wiemy, że dzisiaj nic nie można stworzyć bez środków finansowych. Dlatego siła naszej organizacji i niesionej przez nią pomocy zależy w dużej mierze od współpracy z każdym zainteresowanym podmiotem i osobą. Natomiast nasza pomoc dala potrzebujących zależy przede wszystkim od Państwa serca od ludzi dobrej woli. Liczymy na wielu  darczyńców.  Im więcej darczyńców tym więcej  środków zbierzemy. I tym bardziej wspomożemy najuboższych  i to nie tylko przez takie nasze akcje oraz  projekty jak: : „Agro – lato w mieście”, „Agro – zima w mieście” , „Agro – Lato”, „Agro – Mikołaj”, „Agro – Leczenie, „ Agro  - Profilaktyka”, „Agro – Stołówka” ale poprzez wiele innych naszych inicjatyw oraz wspólnych  działań.

Liczę na Państwa spontaniczną i szczerą  pomoc, każdy dar Waszego serca jest potrzebny do wypełniania naszej zaszczytnej  misji. Pamiętajmy, że to nasza wspólna sprawa.
                      
                      Kreślę się w staropolskim pokłonie
podpis
podpis

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.