Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia wszystkie gospodarstwa agroturystyczne w Kraju powinny ograniczyć swoją działalność w zakresie przyjmowania gości - agroturystów - całkowicie odwołać przyjazdy i rezerwacje, które należy przełożyć na inny termin lub zwrócić wpłaty rezerwacyjne n a  czas trwania pandemii koronawirusa aż do odwołania. Rekompensat za utracone przychody należy dochodzić na podstawie odpowiednich procedur w terenowych przedstawicielstwach M R i R W oraz jednostkach Samorządu Terenowego , KRUS. W ramach ustawy " Tarczy Ochronnej"

Życzę Wszystkim zdrowia

P R E Z Y D E N T P F A
Stanisław Jan Jarzyna

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.