1.) Wyznaczenie trasy oraz przystanków miast – gmin poprzez zespół ekspertów, zgodnie z opracowanym regulaminem, przy ścisłej współpracy z samorządem lokalnym.

2.) Wytworzenie mechanizmów promocji, otoczenia wsi i gmin wiejskich. itp.

3.) Opracowanie „ List produktów tradycyjnych” ,scenografia obrzędów ludowych, stroi ,pieśni , przyrządzania potraw itp. Ich ekspozycja w ”wesołym autobusie kół gospodyń wiejskich” , który przemierza cała trasę ale wymienia się na każdym przystanku. Liczna prezentacja na stoiskach produktów rolnictwa ekologicznego oraz uświadamiania społecznego poprzez przygotowanie ,rozmowy, pokazy i prezentacje w „ namiotach zdrowej żywności” z nastawieniem na korzyści z ich produkcji dla rozwoju regionu ścisła współpraca z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.


4.) W trakcie bogato urozmaiconych jarmarków – festynów np. sobota na rynku gminnym, scena centralna na, której grają ludowe zespoły i odbywa się konkurs pierwszego szczebla na „ogólnopolską piosenkę agroturystyczną”, która poprzez etapy : gminny, wojewódzki trafi do wielkiego finału ogólnokrajowego jarmarku na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwa. Dookoła liczne stragany sponsorów, sprzedawców, promocja i sprzedaż produktów bankowych, ubezpieczeniowych, prawnych, oraz dworactwo w tym zakresie sprzedaż usług oraz własnych wyrobów, rękodzieła, rzeźby ,malarstwa . Promocja zdrowego stylu życia, różnego rodzaju pokazy i gry towarzyskie. Natomiast w niedziele jarmark odpustowy na terenie wybranej parafii . W trakcie całodniowych festynów – imprez będą odbywały się różnego rodzaju pokazy zręcznościowe przygotowane przez drużyny harcerskie, strażaków z OSP, OHP, pokazy udzielania pierwszej pomocy a także różnego rodzaju porady w różnych dziedzinach życia, np. biznesowe, prawne, kulinarne, liczne konkursy sprawnościowe, pokazy ratownictwa ,gry towarzyskie itp. Występy kapel, zespołów ,prezentacja różnorodnej twórczości ludowej. Zawody oparte o współzawodnictwie pomiędzy wioskami i ich reprezentantami tu niezliczone pomysły i możliwości. Tak bogata oferta programowa nie tylko zwiększy medialną oglądalność ale również będzie przyciągała liczne grupy przyjezdnych do danego „ przystanku”.


5.) W ramach profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia skierowane zostaną do przystanków „ ambulanse profilaktyczne” przeciw gruźlicy, cytologiczne, mamogaficzne, będą ustawiane „namioty zdrowia”, które bezpłatnie wykonają proste zabiegi np. pomiar cukru, ciśnienia ,tkanki tłuszczowej itp. Pojawią się także ruchome stacje krwiodawstwa gdzie „ wesołe siostry wampirki” będą pobierały krew od honorowych krwiodawców, którzy przez odległość do dużych center oraz prace na roli mimo chęci nie mieli czasu i możliwości do oddania krwi .


6.) W przygotowanych przez media od poniedziałku do piątku( sobota i niedziela transmisje na żywo od rana do wieczora) ciekawych i interesujących programach będą pojawiały się reportaże z wyjątkowych miejsc, spotkania i wywiady z ciekawymi i zasłużonymi postaciami regionu, jak również prezentacja markowych produktów agroturystycznych i atrakcyjnej bazy noclegowej, miejsca związane z historią i tradycją oraz martyrologią danej miejscowości a także liczne prezentacje zanikających unikalnych zawodów np. wizyta u kowala, garncarza, rymarza itp., których twórczość oraz produkcja zostanie zaprezentowana w trakcie weekendowych festynów. Edukacja elektroniczna osób starszych w „multimedialnych namiotach seniora” głównie przybliżenie zasad działania Internetu połączone ze szkoleniem jego obsługi .


Szczegółowy program jest opracowywany z ekspertami i zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem realizacji zadań przez zespoły przygotowawcze.

                                                                        Pozdrawiam agroturystycznie
                                                                                            P R E Z Y D E N T
                                                                                       Stanisław Jan Jarzyna


                                                 


Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.