PROGRAM RAMOWY
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
       Polska Fundacja Agroturystyki opracowała wraz z zespołem ekspertów innowacyjny program szczegółowy projektu „Agro lato 2014”, poniżej prezentujemy skrócona wersję niniejszego programu, który nazywamy roboczo „ Programem Ramowym”.
       PFA po uzgodnieniach z patronami honorowymi i medialnymi zostanie wytypowanych na terytorium Polski 12 miejscowości o charakterze wiejskim ( od morza do gór), w których będą odbywały się spotkania weekendowe promujące w szczególności agroturystykę jej markowe produkty oraz produkty ekologiczne charakterystyczne dla danego regionu i środowiska a także działalność samorządów terytorialnych i ich wielopłaszczyznowej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.
     Dla każdej miejscowości, która będzie „przystankiem” na trasie projektu zostanie opracowany realny – oddzielny program w oparciu o ogólny program ramowy, który zamieszczony jest poniżej. Kluczowym czynnikiem powodzenia całego przedsięwzięcia będzie zapewnienie patronów medialnych działających w obszarze mediów elektronicznych tj. bezpośrednich transmisji i okresowych relacji z przebiegu imprez masowych organizowanych w każdej z wytypowanych miejscowości, które będą przystankami na całej trasie programu. Media elektroniczne współpracujące przy organizacji, będą uczestniczyły również w przygotowywaniu wielu materiałów promujących otoczenie, walory krajoznawczo - turystyczne, walory antropogeniczne, osobliwości kulturalne i historyczne oraz prezentowanie ważnych lokalnych przedsiębiorców, ciekawych ludzi, zanikające zawody, twórców ludowych itp. Powyższe materiały będą mogły być przygotowywane w ciągu całego tygodnia poprzedzając wizytę na kolejnym przystanku.
     Charakter działania o zasięgu ogólnopolskim ma na celu przybliżenie plusów ludyczności Polskiej , Europie i Światu poprzez pryzmat wyjątkowych nieznanych ogólnie regionów, miejscowości ich osobliwości, ciekawostek kultury regionalnej. Brak podobnego programu na rynku medialnym dodatkowo motywuje do wyzwań i podejmowania wielopłaszczyznowych zadań. Program ma być projektem pozytywistycznym ukazującym dodatnie osiągnięcia na przełomie ostatnich lat regionu oraz lokalnych społeczności.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (POBIERZ
Pismo przewodnie (POBIERZ)
Prawo ochronne na znak towarowy "AGRO-LATO" (POBIERZ)


Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.