STANISŁAW JAN JARZYNA - PREZYDENT ZARZADU

WIESŁAW KSIAŻEK - SKARBNIK FUNDACJI

JACEK KALINA - CZŁONEK ZARZADU

MARIAN JASINSKI - CZŁONEK ZARZADU

PIOTR RUTKOWSKI - CZŁONEK ZARZADU

KAPITUŁA FUNDACJI

ROBERT MROCZEK

ERYSŁAW MROCZEK

KAROL KRAJEWSKI

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.