W dniu 17.05.2016 roku Prezydent PFA na zaproszenie Prezesa SEP dr. inż Piotra Szymczaka. Uczestniczył w XVII Konferencji Okrągłego Stołu, którego Patronat Honorowy objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Marek Kuchciński.  Tegoroczna Konferencja była zainspirowana hasłem "Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych" Obrady otworzył były wiceminister dr Andrzej Wilk. Następnie głos zabrali przedstawiciele Rządu po czym nastąpiły wystąpienia panelowe ekspertów w temacie "ICT na rzecz rodziny i społeczności lokalnych" mi in. wspomniano o budownictwie pasywnym i wielu korzyściach oszczędnościowych oraz  zdrowotnych płynących z tego typu inwestycji. Po przerwie nastąpiła następna sesja  - tematyczna "Problemy integralności i zrównoważonego rozwoju społecznego stymulowanego aplikacjami ICT"
P1050484
P1050484
P1050485
P1050485
P1050486
P1050486

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.