W trakcie dyskusji panelowych poruszono wiele ciekawych tematów z  branży AGRO.  Interesujące  głosy dotyczyły zdobywania nowych rynków eksportowych oraz ciągłej potrzebie podnoszenia jakości produktów, które już opanowały rynki zachodnie. Zwrócono tu uwagę na konkurencyjne działania importerów z  krajów zachodniej Europy. Innym problemem, który poruszono, to brak  handlu przygranicznego na ścianie wschodniej z naszymi sąsiadami  Rosją i Białorusią. Ten stan  generuje duże straty firm branży mleczarskiej oraz przetwórczej. Jednocześnie uszczupla dochody Skarbu Państwa. Brak wielomilionowych wpływów budżetowych z podatków VAT oraz  dochodowych.  Taka sytuacja ma również znaczny wpływ na większe bezrobocie w regionach przygranicznych niż w innych częściach Polski.


20170607 101550
20170607 101550


forum
forum


OGŁOSZENIA PŁATNE


OKAZJA
SPRZEDAM MIEJSCE POSTOJOWE
W GARAŻU PRZY UL.MEISSNERA 1/3.
TELEFON 601 213 398


Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.