prezes
Szanowni Państwo,

Pragnę uprzejmie poinformować Państwa, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Polskiej Fundacji Agroturystyki zrezygnowałem z funkcji Prezydenta PFA, którą pełniłem społecznie od dziewięciu lat. Tą zaszczytną funkcję w służbie Ojczyzny  przekazałem członkowi Zarządu PFA i mojemu wieloletniemu oddanemu współpracownikowi - przyjacielowi Piotrowi Rutkowskiemu, który przez ostatnie dwadzieścia lat czynnie mi towarzyszył w pracach społecznych oraz wspierał moje  wysiłki na rzecz budowania wizerunku, marki i prac nad "ustawą o agroturystyce" oraz ochroną działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych, negocjacjach w zwolnieniach z podatków od działalności agroturystycznej rolników ( co znalazło się w ustawie MF) oraz popularyzacją agroturyzmu w Polsce. Mam nadzieję, że jego optymizm i młodość pozwoli efektywnie dbać o nasze wartości narodowe zakotwiczone na wsi polskiej jak i w miastach. A przede wszystkim o tradycję, obrzęd, dziedzictwo kultury wiejskiej, zwyczaje i obyczaje regionalne, język etniczny , kuchnie regionalne itd. Proszę wszystkie władze oraz przyjaciół o życzliwe przyjęcie nowego Prezydenta Polskiej Fundacji Agroturystyki i okazanie mu wielopłaszczyznowej pomocy, jak to Państwo czynili przez wiele lat wobec mojej całkowicie bezinteresownej pracy na rzecz Polskiej Agroturystyki i jej rozwoju.

Za co wszystkim z całego serca dziękuję
.

Z agroturystycznym pozdrowieniem

                                Stanisław Jan Jarzyna


Warszawa dnia 4.10.2022 

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.