image000001
image000001
Zarząd PFA informuje, że Stanisław Jan Jarzyna jest nadal Prezydentem PFA i swoją funkcję będzie pełnił do wyborów nowego prezydenta PFA lub likwidacji Funadcji.

                                                                                                                 ZARZĄD PFA
 

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.