Szanowni Wyborcy !

Mój program to: GMINA NA SZÓSTKĘ

1. Kontynuacja dobrych wzorców poprzedników. Naprawienie ich błędów - pomyłek związanych z zagospodaro waniem terenu i jego otoczenia. Dalsza rozbudowa kanalizacji. Poprawiona i unowocześniona koncepcja zagospodarowania-infrastruktury, która będzie bardziej bezpieczna dla życia mieszkańców.
2. Poprawa estetyki ulic. Podniesienie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży. Pomoc gminy w szczególnych, wyjątkowych sytuacjach losowych młodzieży i dzieci np. bezpłatne prywatne specjalistyczne leczenie dla dzieci i młodzieży poszkodowanej w wypadkach. Ufundowanie z części wynagrodzenia wójta funduszu stypendialnego dla bardzo zdolnej studiujacej młodzieży z biednych rodzin.
3. Aktywne wspieranie środowisk artystycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, młodzieżowych i harcerskich oraz fundacji w ich programach kulturalno – sportowo – rekreacyjno – edukacyjnych. Rozpoczęcie gminnych inwestycji prozdrowotnych: rekreacyjnych ścieżek pieszych i rowerowych, siłowni na powietrzu, budowa gminnego basenu krytego, turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie szlaków wodnych w oparciu o dotacje z UE. Znacznie większe niż do tej pory wykorzystanie w inwestycjach środków pochodzących z Funduszy Europejskich.
4. Praworządność to przede wszystkim wydawanie decyzji urzędowych zgodnie z prawem bez „rażących naruszeń prawa” – których dopuszczał się obecny wójt K. Grabka – jak stwierdził pisemnie Wojewoda Mazowiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych - unieważniając decyzje wójta.
5. Dbałość o dobre samopoczucie kombatantów poprzez opiekę oraz spotkania z nimi. Godne zadbanie o miejsca pamięci i męczeństwa Polaków. Uświadamianie ich bohaterstwa i ofiary wśród młodszych pokoleń.
6. Przeciwdziałanie przed wykluczeniem z życia społecznego ludzi starszych – seniorów.

Taka jest moja wizja przyszłości Naszej Gminy.


Proszę Szanownych Wyborców o udział w wyborach - to nasz obywatelski obowiązek. W moim komitecie tak jak w innych nie ukrywają się partie, tylko uczciwi i znani bardziej lub mniej społecznicy - mieszkańcy. Dlatego firmuję go własnym nazwiskiem. W samorządzie leży dobro i przyszłość Naszej Gminy Michałowice. Jeżeli Wyborcy mi zaufają będę Wójtem sprawiedliwym i gospodarnym. Moim marzeniem jest spójny rozwój wszystkich miejscowości Naszej Gminy.
Dziękuję za oddany na mnie głos i zapewniam, że nie zawiodę zaufania Wyborców!

Szanowni Drodzy Wyborcy oraz moi Przyjaciele!


Nasz komitet nie jest żadną partią polityczną. Reprezentujemy wszystkich mieszkańców, którym zależy na rozwoju gminy, postępie, zmianach na lepsze oraz uczciwości i przejrzystości. Jako nieliczny z komitetów, utrzymujemy się ze środków pochodzących wyłącznie od ludzi dobrej woli - naszych darczyńców.


Nasze i moje  zwycięstwo zależy od Waszego wsparcia nie tylko w głosowaniu ale również finansowego.
Dlatego zwracam się o dokonywanie dobrowolnej wysokości wpłat na konto naszego KomitetuZ poważaniem

Stanisław  Jan Jarzyna


WPŁATY PROSIMY  DOKONYWAĆ  NA:

 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA JANA JARZYNY

  GMINA  MICHAŁOWICE WSPÓLNE DOBRO


NR RACHUNKU;


68 1090 1056 0000 0001 2417 0655


OGŁOSZENIA PŁATNE


OKAZJA
SPRZEDAM MIEJSCE POSTOJOWE
W GARAŻU PRZY UL.MEISSNERA 1/3.
TELEFON 601 213 398


Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.