W dniach 18-19 marca Prezydent PFA przebywał w Limanowej. Przeprowadził tam szkolenie pracowników szczebla kierowniczego OSM. Szkolenie odbyło się w ramach projektu UE Kapitał Ludzki. Tematem szkolenia były nowe techniki i sposoby poszukiwania nisz rynkowych, wdrażania nowych produktów oraz pozyskiwania nowych segmentów rynku i klientów w branżach, w której działa silna konkurencja. Podczas szkolenia zaprezentowany został wykład, który zapoznał uczestników z nowatorskimi metodami marketingowymi wg. Portera tzw. " Błękitnego Oceanu". Uczestnicy  w ramach szkolenia wykonywali ćwiczenia praktyczne. Po odbytym szkoleniu prezydent Stanisław Jarzyna rozmawiał z pracownikami OSM, na wiele tematów gospodarczych branży mleczarskiej i regionu.  W trakcie dyskusji rozmówcy podawali wiele konkretnych przykładów, na  obecnie niewłaściwą politykę gospodarczą  resortu MR i RW w sektorze rolniczym.
54518167

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.