Ponieważ istnieje wiele nieporozumień i często Agroturystyka jest mylona i określana jako alternatywna forma turystyki, zupełnie nie słusznie, przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego uprzejmie wyjaśniam ,że Turystyka jest działalnością – przemysłem, który obejmuje wszystkie sektory gospodarki w tym również po części rolnictwo ale jej działanie jest umiejscowione głównie w gospodarczej produkcji dla potrzeb turystyki oraz usług komplementarnych co przynosi oczywiście szeroki dochód dla całej gospodarki w różnych jej dziedzinach i branżach co wynika z badań nad np. rachunkiem satelitarnym.
             Natomiast Agroturystyka jest pojęciem o wiele węższym, jest to przede wszystkim sektor rolnictwa z obszarami wiejskimi i podmiejskimi. Agroturystyka jest alternatywną formą ale dla wypoczynku oraz rekreacji ruchowej, a także przyczynia się do poznawania folkloru, obrzędów, zwyczajów oraz życia codziennego i tradycji wiejskiej.
               Oczywiście ,że dla Turystyki , Agroturystyki i Rekreacji Ruchowej wspólną płaszczyzną działania będzie plener wiejski choć nie koniecznie teren gospodarstwa rolnego.
             Przytoczę tu klasyczny przykład. Turysta kwalifikowany np. pieszy, rowerowy, i inny może sobie zamówić podstawowe świadczenia (nocleg , wyżywienie itp.) w gospodarstwach agroturystycznych ( rolnych) na swojej trasie turystycznej wędrówki lub przejazdu, która przebiega przez tereny wiejskie. Lecz wtedy pozostaje on nadal turystą. Natomiast jeżeli osoba za swój główny i podstawowy cel wypoczynku i odprężenia wybiera pobyt w gospodarstwie agroturystycznym ( rolnym) i przebywa tam przez cały czas swojego pobytu, korzystając z różnych form i produktów markowych tego gospodarstwa pozostaje tylko agroturystą .
               Szczegółowo objaśniam i definiuje te pojęcia oraz ich ekonomiczne pochodne na stronach   „Biuletynu nr 1” PIA pt. „AGROTOURISM w POLSCE JEGO MISJA ROLA I CEL” wydanym przez ZK PIA Warszawa rok. 2005. Oraz na stronach www,pia.of.pl
                                                                                                  Z poważaniem
Stanisław Jan Jarzyna

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.