KTO:
ZARZĄD POLSKIEJ FUNDACJI AGROTUEYSTYKI , MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI, MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI,  SAMORZĄDY TERYTORIALNE

CO:

CENTRUM PROMOCJI POLSKIEJ WSI W NOWYM ŚWIECIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – AGRO LATO (INFORMACJI KOMUNIKACJI ,MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I KULTURY)
Łączenie działania w przestrzeni rzeczywistej – przystanki – z działaniami na obszarze wirtualnym. Łączenie funkcji popularnych dawniej turnieji miast, festynów, zawodów i współuczestnictwa  artystycznego, klubu , sceny estradowej, kawiarni artystycznej ,ośrodka doradczo –promocyjnego w zakresie innowacyjności, min studia telewizyjnego i radiowego oraz internetowego. Centrum stanowiłoby również miejsce animacji, reżyserii, choreografii i scenografii nowoczesnych form promocji , realizacji filmów  oraz szkoleń (szczególnie seniorów wiejskich) przed wykluczeniem społecznym .
Nowoczesna promocja na kraj i zagranicę. Przystanki byłyby planowane od morza do gór przez całe terytorium Polski . Dwanaście przystanków co tydzień inny przez trzy miesiące. Realizowana byłaby  funkcja promocji Polski dla potencjalnych turystów oraz inwestorów.
Obszar działania i programy będą dostosowane do kierunków przewidzianych w RPO dla resortów, samorządów co pozwoli na uzyskanie znacznych efektów bez zaangażowania środków budżetowych Państwa.

GDZIE:
W 2-3 kondygnacyjnym budynku najlepiej szkole, która jest przeznaczona do likwidacji w dogodnej lokalizacji w centrum miasta w pobliżu stacji metra.

JAK:
Zaakceptowanie zgłoszonego pomysłu autorskiego ( taki charakter ma sam pomysł organizacji takiego Centrum, powinien być połączony z nieszablonową koncepcją organizacyjno – programową) i uruchomienie prac analityczno – programowych związanych z przygotowaniem szczegółowej koncepcji jego powołania.
Do rozważenia jest utworzenie Centrum w ramach struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub jako niezależnej jednostki organizacyjnej Samorządu albo spółki samorządów regionalnych. Forma organizacyjna powinna zapewnić możliwość efektywnego działania oraz aplikowania  i antycypowania o środki RPO w zakresie głównych obszarów działalności Centrum NASI.
Zakres działania byłby zwiększany stopniowo w ramach pozyskiwania coraz to nowych grup beneficjentów rozszerzany o inne ministerstwa.
Po szybkim dostosowaniu , modernizacji i zaadaptowaniu obiektu dla potrzeb działalności i animacji centrum było by gotowe w ciągu kilku miesięcy.

KIEDY:
Jeśli właściwy minister podejmie stosowna decyzję, zalecając prowadzenie przez PFA Centrum, które przygotuje harmonogram działań,  uruchomienie nastąpi niezwłocznie po wykonaniu pierwszych prac adaptacyjnych.
Ewentualnie większy remont należy przeprowadzić poza sezonem turystycznym wykorzystując otrzymane granty w trakcie udziału w sezonie oraz inne środki pozyskane

PO CO:
Promocja Polski  peryferyjnej jej piękna, nowych inwestycji i osiągnięć w wielu dziedzinach w ostatnich 25 latach.
Dla każdej miejscowości, która będzie „przystankiem” na trasie  projektu zostanie opracowany realny – oddzielny  program  w oparciu o ogólny program ramowy, który zamieszczony jest poniżej. Kluczowym czynnikiem powodzenia całego przedsięwzięcia  będzie zapewnienie patronów medialnych działających w obszarze mediów elektronicznych tj. bezpośrednich transmisji i okresowych relacji z przebiegu imprez masowych organizowanych w każdej z wytypowanych miejscowości, które będą przystankami  na całej trasie programu. Media elektroniczne współpracujące  przy organizacji, będą uczestniczyły również  w przygotowywaniu wielu materiałów promujących otoczenie, walory krajoznawczo - turystyczne, walory antropogeniczne, osobliwości kulturalne i historyczne.  Prezentowanie będą lokalni przedsiębiorcy, ciekawi ludzie, zanikające zawody, twórcy ludowi . Powyższe materiały będą mogły być przygotowywane w ciągu całego tygodnia poprzedzając wizytę na kolejnym przystanku.
Charakter działania o zasięgu ogólnopolskim ma na celu przybliżenie  ludyczności  Polskiej , Europie i Światu poprzez pryzmat wyjątkowych nieznanych ogólnie regionów, miejscowości ich osobliwości, ciekawostek kultury regionalnej. Brak podobnego programu na rynku medialnym dodatkowo motywuje do wyzwań i podejmowania wielopłaszczyznowych zadań. Program ma być projektem pozytywistycznym ukazującym dodatnie osiągnięcia na przełomie ostatnich lat regionu oraz lokalnych społeczności.
W centrum NASI mogli by się spotykać ludzie zainteresowani oraz wielu gości i klientów oraz beneficjentów aby powielany program z roku na rok stawał się coraz ciekawszy, szerszy i atrakcyjniejszy.

ZA ILE:
W pierwszym okresie swojej działalności Centrum będzie wymagało pewnych określonych środków budżetowych, ale z chwilą podjęcia realizacji zadań wymienionych w RPO, środki te będą mogłaby być ograniczone do rozsądnego minimum, gdyż  planowana podstawowa część  będzie finansowana z projektów i programów UE co dodatkowo gwarantuje Polska Fundacja Agroturystyki, która mimo ,że jest przedsiębiorstwem jest również organizacją typu „non- profit”, co gwarantuje samofinansowanie również i to ,że w następnych latach Centrum utrzyma się samoistnie oraz otrzymanie przychodów, które  będą przeznaczane na działania prospołeczne jak: stypendia dla zdolnej wiejskiej młodzieży, pomoc medyczną oraz inwestycje kulturalne dla Polskiej Wsi.
Projekt autorski - autorów
dr A. Wilk
mgr S. Jarzyna

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.